Dr inż. Roman Maślanka laureatem nagrody za najlepszą pracę doktorską z biochemii w roku 2020

Dr inż. Roman Maślanka z Instytutu Biologii i Biotechnologii w Kolegium Nauk Przyrodniczych UR laureatem nagrody za najlepszą pracę doktorską z biochemii w roku 2020

Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firma Merck Sp. z o.o. przyznały dr inż. Romanowi Maślance nagrodę im. Witolda Drabikowskiego za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej.

Tytuł nagrodzonej rozprawy to:
"Wpływ glukozy i jej metabolizmu na stan fizjologiczny, potencjał reprodukcyjny i długość życia komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae"

Praca została wykonana w Zakładzie Biochemii i Biologii Komórki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Promotor rozprawy: Dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR
Promotor pomocniczy: Dr Magdalena Kwolek-Mirek

Serdeczne gratulacje

szczegóły - https://www.ptbioch.edu.pl/nagrody/za-najlepsz-prac-doktorsk-z-biochemii?fbclid=IwAR2wOVas884f7KajpmVq93Co1dY8KFY05sSfjEVi4aWgW0x9wXa90Sp-PaA

ENG

Roman Maślanka, PhD from the Institute of Biology and Biotechnology at the College of Natural Sciences UR wins the Award for the best doctoral dissertation in biochemistry 2020

Polish Biochemical Society and Merck Sp. z o.o. awarded Roman Maślanka with Witold Drabikowski Award for the best biochemistry doctoral dissertation done in a Polish research institution.

The title of the awarded dissertation is:

"Effect of glucose and its metabolism on the physiological state, reproductive potential and lifespan of the yeast Saccharomyces cerevisiae"

The work was done at the Department of Biochemistry and Cell Biology of the University of Rzeszów

Dissertation supervisor: Renata Zadrąg-Tęcza PhD, DSc, 

Assistant supervisor: Magdalena Kwolek-Mirek, PhD

 

Congratulations

Detailed information - https://www.ptbioch.edu.pl/nagrody/za-najlepsz-prac-doktorsk-z-biochemii?fbclid=IwAR2wOVas884f7KajpmVq93Co1dY8KFY05sSfjEVi4aWgW0x9wXa90Sp-PaA

Komentarze ({{ all_count }})