INFORMACJA OD JM PROF. DRA HAB. SYLWESTRA CZOPKA, REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z „KORONAWIRUSEM”

13.03.2020

Szanowni Państwo,

 

niezależnie od wprowadzonych już regulacji wewnętrznych i rządowych jeszcze raz podkreślam - KAŻDY CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERAYTETU RZESZOWSKIEGO POWRACJĄCY DO POLSKI JEST ZOBLIGOWANY DO ODBYCIA 14 DNIOWEJ KWARANTANNY DOMOWEJ.

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące „KORONAWIRUSA” są dostępne pod adresem - https://www.gov.pl/web/koronawirus będą również udostępniane w mediach naszego Uniwersytetu.

Wynikłe w związku z pandemią problemy natury formalnej nie wpłyną na Państwa jako członków społeczności akademickiej naszej Alma Mater.

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Komentarze ({{ all_count }})