Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów - konferencja naukowa

Uniwersytet Rzeszowski

Kolegium Nauk Humanistycznych

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Zakład Kultury Mediów

 

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

 

Jerzy Pleśniarowicz - człowiek wielu talentów

(teatr, dzieło translatorskie, poezja)

W stulecie urodzin

(Rzeszów, 24 listopada 2020 r.)

 

W tym roku przypada setna rocznica urodzin Jerzego Pleśniarowicza (1920-1978). To dobra okazja, aby umocnić pamięć o dokonaniach tej nietuzinkowej postaci i dokładniej opisać jego bogate i zróżnicowane dzieło obejmujące poezję, niezwykle szeroką i obfitą aktywność translatorską, reżyserię teatralną i radiową, a także popularyzację działań w zakresie kultury.

Warto uporządkować oraz poddać analitycznej i interpretacyjnej ocenie przedwojenny i wojenny czas jego aktywności poetyckiej; lata 1952-1974, kiedy był kierownikiem literackim Teatru Ziemi Rzeszowskiej, dzisiejszego Teatru im. Wandy Siemaszkowej; dekadę lat sześćdziesiątych, gdy reżyserował w Radiu Rzeszów słuchowiska, emitowane lokalnie i na antenie ogólnopolskiej. Skatalogować należy także jego obecność na łamach pism lokalnych takich jak „Nowiny Rzeszowskie”, „Profile” czy „Widnokrąg”; przybliżyć dokonania w zakresie badań nad tradycjami teatralnymi miasta nad Wisłokiem; ocenić niezwykle wartościowy i unikalny dorobek translatorski; przypomnieć aktywność organizacyjną, chociażby jego rolę w tworzeniu rzeszowskiego Oddział Związku Literatów Polskich, którego był pierwszym prezesem.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na poznawczą i dokumentalną wartość dzieła i osobowości tej niezwykle zasłużonej dla miasta Rzeszowa i regionu postaci. Zależy nam zarówno na ujęciach syntetycznych, jak studiach szczegółowych odnoszących się do różnorodnych zjawisk i problemów. Obszar wartych namysłu zagadnień nie jest zamknięty.

Po zakończeniu konferencji teksty, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w monografii zbiorowej.

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny:  

Prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

Dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

Dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

Prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Dr Jan Wolski (sekretarz)

 

Sesja odbędzie się w Uniwersytecie Rzeszowskim 24 listopada 2020 r.

Prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres: janwol@ur.edu.pl do 15 sierpnia 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Potwierdzenie uczestnictwa oraz pozostałe informacje organizacyjne przekażemy
Państwu na początku września 2020 r. na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Opłata konferencyjna wynosząca 200 zł obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, dofinansowanie publikacji oraz wyżywienie (obiad i przerwy kawowe w dniu obrad). Nie zapewniamy noclegów.

Komentarze ({{ all_count }})