Stypendia dla wybitnych młodych naukowców dla pracowników UR / Scholarships for outstanding young scientists for UR employees

17 czerwca MNiSW zamieściło listę stypendystów w ramach programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Jak podaje strona MNiSW - 15 czerwca 2020 r. - spośród 1793 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 200 młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym przyznał stypendium. Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

W tym znakomitym gronie znalazły się dwie osoby z naszego Uniwersytetu:

  1. dr hab. Monika Stompor-Gorący - z Kolegium Nauk Medycznych/Instytut Nauk Medycznych
  2. dr inż. Tomasz Piechowiak - z Kolegium Nauk Przyrodniczych/Instytut Technologii Żywności i Żywnienia

Serdeczne gratulacje!

 

Szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem - https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2020-r

-------------------------------------------------

On June 17, the Ministry of Science and Higher Education posted a list of scholarship holders as part of the scholarship program for outstanding young scientists with significant scientific achievements.

According to the website of the Ministry of Science and Higher Education - 15 June 2020 - from 1793 applications of people who meet the conditions for receiving a scholarship - the Minister of Science and Higher Education selected a group of 200 young scientists, including 53 doctoral students, to whom he awarded the scholarship. Scholarships were awarded for the period requested and their monthly amount is PLN 5,390.

In this excellent group were two people from our University:

1. dr hab. Monika Stompor-Gorący - from the College of Medical Sciences / Institute of Medical Sciences
2. dr inż. Tomasz Piechowiak - from the College of Natural Sciences / Institute of Food and Nutrition Technology

Congratulations!

Detailed information is available at - https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2020-r

Komentarze ({{ all_count }})