Sukces Instytutu Pedagogiki – nowy kierunek studiów: pedagogika specjalna

17.06.2020

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uzyskaniu pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika specjalna”.

Nowy kierunek studiów w ramach dyscypliny naukowej „pedagogika” to odpowiedź na zapotrzebowanie środowisk edukacyjnych na wysokokwalifikowanych specjalistów, a także  dostosowanie oferty dydaktycznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego do potrzeb rynku pracy.

Na kierunku „pedagogika specjalna” będą realizowane  dwie specjalności merytoryczne: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” .

Pozytywna decyzja Ministerstwa o utworzeniu nowego kierunku studiów to efekt wielomiesięcznej pracy  dużej grupy pracowników Instytutu na czele z Panem Dyrektorem Prof. UR dr. hab. Ryszardem Pęczkowskim.  Ogromne zasługi w finalizacji wniosku mają także - Pan Prof. UR dr hab. Remigiusz Kijak, Kierownik Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pani dr Aleksandra Mach, Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych.

Serdecznie gratulujemy tak olbrzymiego sukcesu!

Prof. UR dr hab. Marta Wrońska, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. nauki i jakości kształcenia

Relacja o nowym kierunku została zarejestrowana i wyemitowana 18 czerwca 2020 roku w Polskim Radio Rzeszów. Wywiad  z Dyrektor Instytutu Prof. Ryszardem Pęczkowski przeprowadziła Pani redaktor Iwona Piętak. Link - tutaj

Decyzja.jpg [106.38 KB]

Decyzja tyl.jpg [62.83 KB]

Komentarze ({{ all_count }})