Tytuł Profesora dla dr hab. Alicji Jakubowskiej-Ożóg

Jest nam bardzo miło poinformować, że Prezydent RP, Pan Andrzej Duda, postanowieniem z 11 maja 2020 r. nadał Pani dr hab. Alicji Jakubowskiej-Ożóg tytuł profesora nauk humanistycznych.

Serdeczne gratulacje!

 

Alicja Jakubowska-Ożóg - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w latach 1982-1987, średniej w latach 2000-2002. Od października 1989 roku asystent w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego (Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, od 2019 roku kierownik  Zakładu Kultury Mediów). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2010 roku.

Publikacje: Autorka książek: Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego (2001),  Poeta i światTwórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza (2008), Wciałowziety. Szkice o poezji Janusza Szubera (2019). Współredaktor trzech tomów pokonferencyjnych. Redaktorka ponad dwudziestu książek, w tym m.in.: tomów poezji Janusza A. Ihnatowicza Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992-2003) (2004) i Od czasu kto nas wyzwoli. Wiersze 1950-2006 (2007), Poezje zebrane (2012). Opublikowała ponad sto artykułów naukowych.  Promotor ponad 50 prac dyplomowych.

W latach 2012 do 2014 współredaktor pisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”, a od roku 2015 (po zmianie tytułu pisma) redaktor naczelna „Dydaktyki Polonistycznej”. W latach 2008-2018 Członek Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie. Od 2018 roku Ekspert w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).  

a.jpg [136.58 KB]

Komentarze ({{ all_count }})