Tytuł Profesora dla dra hab. Jacka Tabarkiewicza z KNM UR

Jest nam bardzo miło poinformować, że dr hab Jacek Tabarkiewicz z Kolegium Nauk Medycznych otrzymał od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Serdeczne gratulacje!

 

Jacek Tabarkiewicz

Prof. dr hab.;  nauki medyczne, medycyna, specjalność: immunologia. Studia w AM w Lublinie (1999); doktorat (2004), habilitacja (2012). Kariera naukowa: studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej  AM w Lublinie (1999-2004); asystent (2004-07) i adiunkt (2007-14) w macierzystej uczelni. Od 2013 prof. nadzw. na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie (od 2015) dyr. Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych na Wydziale Medycznym; kierownik  Zakładu Immunologii w Katedrze Medycyny Molekularnej UR (od 2016). Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,  członek ZG Polskiego Towarzystwa Cytometrii,  członek International Society for Dendritic Cell & Vaccine Science. W kom. red.: „Journal of Immunologyl Research”,  “American Journal of Cancer Therapy and Pharmacology” (członek-senior); „World Journal of Respirology”,  “SciTz Gynecology and Reproductive Medicine”. Kier. 2 grantów KBN/MNiSW oraz główny wykonawca lub wykonawca 14 grantów KBN/MNiSW/NCN. Autor i współautor 168 publikacji (IF=143,153, pkt MNiSW=2156,00; liczba cytacji (wg. bazy Scopus) z autocytowaniami 1112 bez autocytowań 1077, Indeks Hirscha = 18 (wg bazy Web of Science) z autocytowaniami 973; bez autocytowań 950, Indeks Hirscha = 17; autor i współautor 150 streszczeń konferencji krajowych i międzynarodowych. Promotor w 1 zakończonym przewodzie doktorskim oraz 4 otwartych przewodach doktorskich; promotor/opiekun naukowy 4 prac doktorskich w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich; recenzent 4 prac doktorskich.

tab1.jpg [488.44 KB]

Komentarze ({{ all_count }})