Tytuł Profesora dla Józefa Gorzelanego z KNP UR

Jest nam bardzo miło poinformować, że Pan Profesor Józef Gorzelany z Kolegium Nauk Przyrodniczych 19 maja 2020 r., otrzymał od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk rolniczych.

Serdeczne gratulacje

jg_rol.jpg [46.30 KB]

Józef Gorzelany

Prof. dr hab. inż.; nauki rolnicze, technika rolnicza i nauki leśne. Studia w AR we Wrocławiu (1979), studia doktoranckie na Wydziale Techniki WSR w Nitrze (1987); tamże doktorat (1987), habilitacja (Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, 2012). Zatrudnienie: starszy referent ds. badań aparatury ochrony roślin AGROMET - Pilmet we Wrocławiu (1979-81), asystent na Wydziale EPiOR w Rzeszowie AR w Krakowie (1981-87), adiunkt w AR w Krakowie (1987-2001) i na Wydziale Ekonomii  UR (2001-05), starszy wykładowca w Katedrze Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej na Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR (2005-12), prof. nadzw. (od 2012). Pracę naukową koncentruje na badaniu właściwości fizyko-mechanicznych płodów rolnych pod kątem ograniczenia uszkodzeń mechanicznych w procesie zbioru i przechowywania, badaniu kosztochłonności i energochłonności skumulowanej w wybranych technologiach produkcji roślinnej i ogrodniczej, ocenie jakości wybranych gatunków warzyw oraz owoców miękkich jako kluczowych czynników żywności funkcjonalnej oraz wpływu nawożenia dolistnego technologią dr Green na wielkość i jakość plonów w produkcji roślinnej. Brał udział w 11 projektach badawczych, kierował 8. z nich, oraz 3 grantach; obecnie realizuje grant NCBiR. Na dorobek składa się ponad  140 pozycji, w tym  81 oryginalnych prac twórczych, 43 prace naukowe i streszczenia  w materiałach z konferencji krajowych i zagranicznych, 4 prace popularnonaukowe i materiały szkoleniowe. Promotor 66 prac magisterskich oraz 64 licencjackich i inżynierskich.

 

Komentarze ({{ all_count }})