Tytuł Profesora dla Rafała Filipa z Kolegium Nauk Medycznych UR

Jest nam bardzo miło poinformować, że Prezydent RP, Pan Andrzej Duda, postanowieniem z 11 maja 2020 r. nadał Panu dr. hab. Rafałowi Filipowi tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Serdeczne gratulacje!

rf.jpg [114.45 KB]

Rafał Filip

Prof. dr hab.;  nauki medyczne, medycyna, specjalność:  gastroenterologia. Studia w AM w Lublinie (1996); doktorat (2001), habilitacja (2009). Praca naukowa: studia doktoranckie w Akademii Medycznej w Lublinie oraz Instytucie Medycyny Wsi im. Dr Witolda Chodźki w Lublinie (IMW) (1997-2000); następnie asystent, starszy asystent i docent w IMW w Lublinie (do 2015).  W latach 2010-2014 adiunkt w Katedrze Dietetyki Wydziału Żywienia Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW w Warszawie. W latach 2005-2008: pełnił funkcję Sekretarza Naukowego Instytutu Medycyny Wsi im. Dr Witolda Chodźki w Lublinie.

W 1999 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia, a w 2003 r. - specjalizację drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. W 2010 r. uzyskał specjalizację z gastroenterologii.

Staże naukowe: krótkie staże naukowe w Department of Cell and Organim Biology, Lunds University, Lund, Szwecja (2003 i 2004); post-doctoral fellowship w Childrens Nutrition Research Center, Baylor College of Medicine, Houston, USA (2005); short-term scholar w Children’s Nutrition Research Center, Baylor College of Medicine, Houston, USA (2009); staż z zakresu zaawansowanych technik endoskopowych w Digestive Oncology Unit and Endoscopy Unit of Paoli-Calmettes Institute, Marsylia, Francja (2008) oraz Sana Klinikum Offenbach, Offenbach, Niemcy (2017). Kierownik 2 oraz głóny wykonawca w 2 grantach KBN/MNiSW.

Od 2014 prof. nadzw. na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie (od 2015) Kierownik Kliniki Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit KSW Nr 2 w Rzeszowie oraz Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2018).

Członek towarzystw naukowych: European Crohns and Colitis Organisation ECCO (od 2015); Polskie Towarzystwo Fizjologiczne (od 2008); Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne (od 2005); American Industrial Hygiene Association AIHA (2005-2008); Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (2004-2006); Towarzystwo Internistów Polskich (1999-2003). Redaktor Naczelny (i założyciel) czasopisma Journal Of Pre-Clinical and Clinical Research wydawanego przez Instytutu Medycyny Wsi im. Dr Witolda Chodźki w Lublinie (2009-2011). Redaktor Naczelny czasopisma European Journal of Experimental and Clinical Medicine wydawanego przez Uniwersytet Rzeszowski (od 2017).

Autor i współautor 130 pełnotekstowych publikacji (IF=80) ; liczba cytacji bez autocytowań 614 (wg. bazy WoS), Indeks Hirscha = 14 (wg bazy WoS); autor i współautor 61 streszczeń konferencji krajowych i międzynarodowych. Promotor w 3 zakończonych przewodach doktorskich oraz 5 otwartych przewodach doktorskich.

Komentarze ({{ all_count }})