Baza sportowo - rekreacyjna

 

BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA

 

Szczegółowych informacji na temat bazy sportowo-rekreacyjnej SWFiR UR oraz oferty zamieszczonej tutaj udziela:

 

-Sekretariat SWFiR UR, ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D1

mgr Magdalena Mazur, pok. 119b, tel. 17 872 17 51

 

Pracownik administracyjno-finansowy, ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D1

mgr M. Tabaczyńska, pok. 119a, tel. 17 872 16 53 

 

Dodatkowo osoby te prowadzą sprzedaż karnetów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych
SWFiR UR