Administracja

Biuro Rektora tel. 872 10 10

Biuro Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia


tel. 17 872 10 12
e-mail: prorektor.sk@ur.edu.pl
Rzecznik
dr Maciej Ulita

tel. 872 11 01
tel. kom. 601 199 880

e-mail: mulita@ur.edu.pl

Kanclerz
mgr inż. Barbara Oskroba
tel. 872 10 08
fax. 852 21 02
e-mail: kanclerz@ur.edu.pl
Zastępca Kanclerza UR
dr Adam Najdecki
tel. 17 872 10 15
e-mail: najdecki@ur.edu.pl
Zastępca Kanclerza - Kwestor
mgr Marzena Filipek
tel. 872 10 09
e-mail: kwestorur@ur.edu.pl
Audytor
mgr Bożena Kot
tel. 872 12 19
mgr Krystian Antochów

tel.  +48 17 872 34 39
        +48 17 872 36 46
         605509000
e-mail: iod@ur.edu.pl

Główny specjalista ds legislacyjnych
mgr Kinga Bieniasz 
tel. 872 1177
e-mail: kinbien@ur.edu.pl

Uczelniany Koordynator Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
mgr Helena Wilk
e-mail hwilk@ur.edu.pl
tel 17 8721024
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. 872 10 31
e-mail: bon@ur.edu.pl

Dział Administracyjnej Obsługi Senatu tel. 872 29 00
e-mail: senat@ur.edu.pl
 
Dział Rekrutacji i Karier Studenckich tel. 872 10 27
e-mail: kariera@ur.edu.pl
Dział Promocji tel. 872 10 26
e-mail: promocja@ur.edu.pl
Dział Nauki i Projektów
tel. 872 10 22
Dział Jakości i Akredytacji tel. 17 872 10 45
fax. +48 17 872 10 56
e-mail: jakosc@ur.edu.pl
Dział Kształcenia

tel. 872 10 24
tel/fax. 872 10 25
e-mail: ksztalcenie@ur.edu.pl

Dział Inwestycji i Remontów tel. 17 872 1059
Dział Współpracy z Zagranicą tel:/fax: 872 10 71
tel.: 872 10 23
e-mail: dzwz@ur.edu.pl
Dział Spraw Osobowych pok. 14 - tel. 872 10 43
pok. 17 - tel. 872 10 41
pok. 18 - tel. 872 10 42
e-mail: kadry@ur.edu.pl
Dział Techniczny

bud. A3, pok. 34, tel. +48 17 872 10 60

Dział Zamówień Publicznych e-mail: org@ur.edu.pl
tel. 872 10 18,
tel./fax 872 12 62
tel. 872 14 28
Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

e-mail: bihp@ur.edu.pl
tel. 17 861 4016, 4017
ul.M.Ćwiklińskiej 2c
bud. D6 "Hilton" p.14,13

Kancelaria

tel. 17 872 10 29
Kwestura  
Pełnomocnik Prorektora
ds. Domów Studenckich

mgr Tadeusz Marut
tel.: 872-2400
fax: 872-2277
email: dslaura@ur.edu.pl
Dział Organizacyjno - Prawny tel. 17 872 29 09
tel./fax 17 872 12 87
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej tel. 17 872 10 88
Specjalista ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
tel. 872 19 58
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji tel. 872 12 02
Uniwersyteckie Centrum
Transferu Technologii

sekretariat tel.17 851 87 19

dyrektor tel. 17 851 85 50

e-mail: uctt@ur.edu.pl
Zespół Radców Prawnych tel. 17 872 10 06