Dział Administracyjnej Obsługi Senatu

 

Dział Administracyjnej Obsługi Senatu
ul. M. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów
Budynek D2, pokój nr 101
tel.: +48 17 872 17 73
       +48 17 872 17 95
e-mail: senat@ur.edu.pl

mgr Marzena Czyż-Karnas
tel.: +48 17 872 17 73
e-mail: mkarnas@ur.edu.pl
             senat@ur.edu.pl

mgr Justyna Zięba
tel.: +48 17 872 17 95
e-mail: jzieba@ur.edu.pl
             senat@ur.edu.pl