Koła naukowe

 

          

 

KONKURS NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE 

 

WYNIKI KONKURSU 2020

 

 

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM:

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. /Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j./ studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

 

Szczegółowe zasady działania organizacji studenckich na Uniwersytecie Rzeszowskim określa: