Administracja

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych

ul. Prof. Pigonia 6, pokój 4
tel. 872 14 28

Adres e-mail: inwentar@ur.edu.pl

 

 

Pracownicy Działu:

mgr inż. Magdalena Strzyżowska  - Kierownik Działu
tel. 17 872 14 28

Renata Kopciuch
tel. 17 872 14 28

mgr Anna Dobosz w zastępstwie za
mgr inż. Ewelina Kielar-Lasota

tel. 17 872 13 98

mgr Radosław Tęcza  - LIKWIDACJE
tel. 17 872 13 98