Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji

Konfiguracja programu Outlook Express

Na rynku dostępnych jest kilka wersji Microsoft Outlook Express i mogą być pomiędzy nimi drobne różnice, jednak ogólna zasada konfiguracji będzie na pewno taka sama.

 

Aby skonfigurować Outlook Express do obsługi poczty, należy zdefiniować w nim konto pocztowe. Aby to wykonać należy wybrać w Menu Narzędzia opcję Konta. Narzędzia: Konta
Po wybraniu opcji Konta pojawi się nam okienko, które posiada kilka zakładek związanych z różnymi rodzajami kont jednak nas interesuje tylko konto pocztowe zatem musimy kliknąć zakładkę Poczta aby otworzyć listę zdefiniowanych kont pocztowych, a następnie na klawisz Dodaj aby przejść do trybu dodawania nowego konta Narzędzia: Konta: Poczta
W trybie dodawania nowego konta OutlookExpres zada nam kolejne pytania istotne dla wykonania konfiguracji. Najpierw zapyta nas o Naszą Nazwę. Nazwa ta będzie się pojawiać u odbiorców naszych listów jako pole od, czyli będzie ich informować od kogo przyszła dana przesyłka. Możemy tam wpisać swoje Imię i Nazwisko lub jakiś pseudonim.
Po wpisaniu Nazwy należy kliknąć przycisk Dalej, aby przejść do następnego pytania.
Narzędzia: Konta: Poczta: Dodaj
Pojawi się okno w którym należy wpisać swój adres email, który składa się z indentyfikatora i adresu serwera, w naszym przypadku adres email jaki posiadasz na naszym serwerze, a nie użytkownik@ur.edu.pl. Narzędzia: Konta: Poczta: Dodaj
W następnym oknie trzeba wpisać nazwy serwerów pocztowych. Jeśli jesteś naszym użytkownikiem, to w polu Serwer poczty przychodzącej należy wpisać atena.ur.edu.pl. W polu serwer poczty wychodzącej należy wpisać atena.ur.edu.pl. Narzędzia: Konta: Poczta: Dodaj
Aby Outlook mógł odczytać pocztę z Twojego konta musisz podać jeszcze nazwę twojego użytkownika. Hasło możesz wpisać o ile nikt inny nie ma dostępu do Twojego komputera. Jeśli nie wpiszesz hasła to będziesz je musiał podawać przy każdym sprawdzaniu poczty. Narzędzia: Konta: Poczta: Dodaj


Następne kroki już tylko opiszę w skrócie, gdyż są tak proste, że nie powinieneś mieć z nimi problemów. Kroki te to nadanie "przyjaznej nazwy" dla swojego kont oraz podanie sposobu łączenia. Jeśli łączysz się poprzez sieć, to wybierz "Łącz używając sieci lokalnej LAN" lub samodzielnie ustanowię połączenie. Jeśli chcesz się łączyć poprzez modem, to musisz zaznaczyć "Łącz używając linii telefonicznej".

 


Uwaga!!! Serwer wymaga uwierzytelnienia.
Należy obowiązkowo ustawić uwierzytelnienie (aby Twoje konto było w pełni bezpieczne).
W tym celu postępujemy następująco:

Po uruchomieniu Outlooka oraz zalogowaniu się do programu z górnego menu wybieramy kolejno: Narzędzia >> Konta Narzędzia: Konta: Poczta: Dodaj
Zaznaczamy nasze konto pocztowe i następnie klikamy na opcję Właściwości Narzędzia: Konta: Poczta: Dodaj
W otworzonym w ten sposób oknie zaznaczamy zakładkę Serwery, a następnie zaznaczamy na dole opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia. Następnie klikamy na opcję Ustawienia Narzędzia: Konta: Poczta: Dodaj
W otwartym oknie zaznaczamy opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej Narzędzia: Konta: Poczta: Dodaj