Baza sportowo-rekreacyjna SWFiR

Szczegółowych informacji na temat bazy sportowo-rekreacyjnej oraz oferty zamieszczonej poniżej udziela:

mgr Mateusz Salamon
pok. 119a,
tel. 17 872 16 53

Dodatkowo osoba ta prowadzi sprzedaż karnetów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych SWFiR.