Doktorant - stypendysta 30.06.2020 r.

 

Nazwa jednostkiUniwersytet RzeszowskiRzeszów

Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendysta

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie w zakresie nauk biologicznych lub biotechnologii; Doświadczenie w zakresie hodowli komórek i technik badań białek (elektroforeza, immunoblotting, ELISA); Silna motywacja do pracy naukowej; Umiejętność pracy w zespole; Dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Praca w Pracowni Hodowli Komórek (także transfekcja komórek, wykonywanie oznaczeń)

Typ konkursu NCN: SONATA BIS - NZ
Termin składania ofert: 30 czerwca 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zakład Biochemii Analitycznej, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski; Stypendium: 9 miesięcy 2500 zł/miesięcznie

Dodatkowe informacje:

CV, list motywacyjny i wykaz dotychczasowych publikacji/komunikatów proszę przesłać na adres: isadowska@poczta.fm z dopiskiem „SONATA BIS”