JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ GERMANISTYKI? ODPOWIEDZI SZUKANO PODCZAS RZESZOWSKIEJ KONFERENCJI

Rzadko zdarza się tak, że podczas trzydniowej sesji wysłuchano 10 wykładów podczas posiedzenia plenarnego i 50 referatów przyporządkowanych do sekcji językoznawczej, politologicznej, kulturoznawczej i literaturoznawczej. Tak było w dniach 9-11 maja 2014 roku w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odbyła się międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich pod patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego o znaczącym tytule „Gegenwart und Zukunft der Auslandsgermanistik” („Teraźniejszość i przyszłość germanistyki poza granicami niemieckiego obszaru językowego”). Trzydniowe obrady wykazały ponad wszelką wątpliwość, iż temat przewodni jest aktualny i otwiera możliwości do dalszych naukowych rozważań. W konferencji wzięło udział ponad 100 germanistów reprezentujących ważne ośrodki akademickie nie tylko z Polski, ale również z zagranicy (m.in. z Niemiec, Japonii, Holandii, Francji, Rumunii…). Duże grono naukowców oraz szerokie spektrum zagadnień poruszanych w referatach sprzyjało owocnej wymianie doświadczeń i spostrzeżeń, związanych z szeroko pojętą pozycją germanistyki w Polsce i na świecie oraz z problemami dotyczącymi badań naukowych i dydaktyki przedmiotu.  

            Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się powitaniem i oficjalnym otwarciem obrad przez przewodniczącą SGP dr hab. prof. UJ Zofię Berdychowską, rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  prof. dra hab. Aleksandra Bobko, marszałka Województwa Podkarpackiego   Władysława Ortyla, dziekana Wydziału Filologicznego UR  dra hab. prof. UR Zenona Ożóga oraz dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej prof. dr hab. Mariolę Wierzbicką. Gości i uczestników konferencji przywitali także Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr Werner Köhler, I Radca Ambasady Republiki Federalnej Niemiec dr Dieter Reinl, dyrektor przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Polsce, dr Peter Hiller, a także wiceprzewodniczący SGP prof. dr hab. Adjaï A. Paulin Oloukpona-Yinnon. Po pracowitym pierwszym dniu obrad  uczestnicy konferencji odpoczywali na bankiecie zorganizowanym przez Konsula Generalnego Niemiec oraz Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Drugi dzień konferencji zwieńczyła uroczysta kolacja wydana przez dyrekcję Instytutu Filologii Germańskiej.

            Trzy dni konferencji w Rzeszowie wypełnione były nie tylko  naukowymi debatami, wymianą doświadczeń i wiedzy, ale wszechstronną dyskusją na podejmowane w wystąpieniach tematy na gruncie prywatnym, mniej oficjalnym, podczas wieczornych spotkań. Goście mogli ponadto zapoznać się z publikacjami pracowników Instytutu Filologii Germańskiej oraz innymi publikacjami naukowymi, m.in. Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaprezentowanymi na specjalnie na ten cel przygotowanym stoisku.
            Ostatni dzień konferencji zwieńczyła dyskusja podsumowująca różnorodność wygłoszonych referatów i poruszanych w nich ważnych kwestii naukowych. Nie zabrakło także wypowiedzi o przyszłych przedsięwzięciach i działaniach Stowarzyszenia Germanistów Polskich.