Konferencja naukowa pt. Społeczne i etyczne wymiary przemian. Biznes, media, nauka, polityka

Jarosław Kinal

 

Konferencja naukowa pt. Społeczne i etyczne wymiary przemian.
Biznes, media, nauka, polityka

       8 maja 2014r. Instytut Socjologii zorganizował konferencję pt. Społeczne i etyczne wymiary przemian. Biznes, media, nauka, polityka.  W sesjach: plenarnej, panelowej oraz wirtualnej wzięło udział 28 prelegentów reprezentujących 9 polskich jednostek naukowych.

         Konferencję zainaugurował prof. dr hab. Aleksander Bobko, JM Rektor UR, który wskazał na potrzebę prowadzenia dyskusji na tematy etyczne. Panel główny otworzył prof. dr hab. Marian Malikowski, który zaprezentował deformacje występujące obecnie w naukach społecznych. Problematykę kulturowych uwarunkowań sposobów zarządzania poruszył w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Jan Róg. Z żywą dyskusją spotkało się wystąpienie dra hab. prof. UR Macieja Gitlinga, który zaprezentował referat pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Pierwszą część sesji głównej zakończyło wystąpienie ks. dra hab. prof. UR Witolda Jedynaka, dotycząca etycznych dylematów pracy socjologa. W dalszej części sesji plenarnej wystąpili dr Karolina Cynk, dr Arkadiusz Tuziak, dr Adam Kulczycki, dr Hubert Kotarski, mgr Magdalena Skiba i mgr Małgorzata Nowastowska. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

            W sesji panelowej wystąpiło 12 referentów, młodych naukowców, doktorantów, magistrantów oraz studentów prezentując 13 referatów, dotyczących nowych dziedzin socjologii. W sesji wirtualnej zaprezentowano wystąpienia 6 osób, w formie nagrania wideo, prezentacji multimedialnej oraz referatu wyłożonego.      

            Organizatorzy konferencji planują przygotowanie w postaci wydawnictwa monograficznego, którego publikacja planowana jest w przyszłym roku akademickim.