KONFERENCJA PEDAGOG W SYTUACJI POMAGANIA – HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO PRACY Z DZIEĆMI PRZEWLEKLE CHORYMI BYŁA WYDARZENIEM, KTÓRE POZWOLIŁO POZNAĆ STUDENTOM I PRACOWNIKOM AKADEMICKIM CIENIE I BLASKI P

 

KONFERENCJA PEDAGOG W SYTUACJI POMAGANIA – HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO PRACY Z DZIEĆMI PRZEWLEKLE CHORYMI  BYŁA WYDARZENIEM, KTÓRE POZWOLIŁO POZNAĆ STUDENTOM I PRACOWNIKOM AKADEMICKIM CIENIE I BLASKI  PRACY Z DZIEĆMI PRZEWLEKLE CHORYMI.

 

Iwona Augustyn, Katarzyna Bylica

WYZWANIA I DYLEMATY W PRACY Z DZIEĆMI PRZEWLEKLE CHORYMI

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Familiologów, przy współpracy
ze Studenckim Kręgiem Korczakowskim oraz Kołem Zainteresowań Psychologią „PRO-PSYCHE” zorganizowało (w dniu 25 marca 2014r.) konferencję naukową Pedagog w sytuacji pomagania – holistyczne podejście do pracy z dziećmi przewlekle chorymi oraz ich rodzinami. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów o czym świadczyła liczna frekwencja. Konferencję otworzył i wprowadził w tematykę  prodziekan ds. studiów stacjonarnych ks. dr hab. prof. UR Janusz Miąso, a osobami prowadzącymi sesję byli: opiekun  Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów dr Urszula Gruca– Miąsik i dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek.

Konferencja była poświęcona pracy pedagoga z dziećmi przewlekle chorymi oraz ich najbliższymi. Stanowiło doskonałą okazję do poznania specyfiki pracy z osobami cierpiącymi. Bazą do nawiązania prawidłowej komunikacji z dzieckiem przewlekle chorym, a co za tym idzie opracowania warunków przebiegu pracy jest poznanie nie tylko stanu zdrowia fizycznego dziecka, ale przede wszystkim psychicznego oraz jego emocjonalnych potrzeb.  Zagadnienie to wyczerpująco przedstawiła w swoim referacie  Psychologiczny obraz dziecka chorego dr Małgorzata Marmola z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Problem oswojenia się rodziny z sytuacją w jakiej znajdują się, z chorym dzieckiem, przedstawiła dr Danuta Ochojska z Uniwersytetu Rzeszowskiego w wykładzie o Adaptacji rodziny do niepełnosprawności dziecka.  O tym jak wygląda praca Pedagoga w sytuacji pomagania rodzicom dzieci przewlekle chorych w teorii i praktyce mówiła dr Urszula Gruca–Miąsik.

Spotkanie pedagogów nie skupiało się tylko na teorii działań podejmowanych na rzecz dziecka chorego i jego rodziny, ale przede wszystkim na systemie pracy i doświadczeniach pracowników różnych instytucji: Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, których przedstawicielami były panie: psycholog Agnieszka Jankowska–Rachel i  pedagog Jolanta Janson. W swoich wystąpieniach skoncentrowały się na Wspomaganiu funkcjonowania dziecka w hospicjum. Pokazały, iż praca ta wymaga dużego zaangażowania względem dziecka oraz jego rodziców.

Nie można zapomnieć również o dostępie do nauki w szkole przyszpitalnej. Z programem nauczania oraz systemem funkcjonowania takiej instytucji zapoznali uczestników seminarium pracownicy Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,  mgr Elżbieta Telesz, mgr Beata Grzebyk oraz mgr Przemysław Kalandyk.

Metody i formy pracy stosowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowaczym im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli  przedstawiła mgr Elżbieta Świder, dyrektorka tej placówki. Zwróciła uwagę na rangę indywidualnego podejścia do ucznia oraz dostosowanie programów do jego potrzeb i  ogólnego rozwoju dziecka.