Z INICJATYWY WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UR ZREALIZOWANO PROJEKT AKTYWNY PRZEWORSK 60+

Agnieszka Mirkiewicz

 

Z INICJATYWY WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UR ZREALIZOWANO PROJEKT  AKTYWNY PRZEWORSK 60+

              Z inicjatywy Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
w dniach 23-24 maja 2014 r. w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku  odbyła się akcja AKTYWNY PRZEWORSK  60+,  promująca zdrowy styl życia wśród osób starszych. Organizatorom  szczególnie zależało na popularyzowaniu wiedzy na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej, która może stanowić swoisty klucz do pełniejszego życia
i zdecydowanie lepszego funkcjonowania społecznego w starszym wieku. Podkreślano, iż zdrowe zachowania w sposób znaczący wpływają na poprawienie komfortu życia, a także
w wielu przypadkach zapobiegają społecznej alienacji osób starszych.

                Grupę realizatorów projektu AKTYWNY PRZEWORSK 60+ tworzyli pracownicy WWF UR (dr Agnieszka Mirkiewicz –główny koordynator, dr Agata Rzeszutko –Polak, dr Ewa Polak, dr Agnieszka Przyszlak, dr Maria Zadarko-Domaradzka, dr Justyna Lenik, mgr Artur Płonka) oraz dr Leszek Kisiel, wicestarosta Przeworski, mgr Henryk Prochowski (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przeworsku) oraz  mgr Tomasz Syk  Muzeum,  Zespół  Parkowo- Pałacowy. Aby wzbudzić lokalne zainteresowanie tym wydarzeniem celowo w programie ujęto szkolenie techniki nordic walking. Wcześniejsze obserwacje potwierdziły bowiem dużą popularność tej formy aktywności ruchowej w grupie wiekowej 60 +, przy jednoczesnej,  pozostawiającej wiele do życzenia wspomnianej technice chodzenia z kijkami.  Jak się okazało wiele osób maszerowało już wcześniej, ale zgodnie z przypuszczeniami na źle dobranym sprzęcie i w większości w sposób nieprawidłowy.

W ramach projektu, w sali balowej Pałacu Lubomirskich w Przeworsku przeprowadzono cztery wykłady. Dr Maria Zadarko-Domaradzka (pt. Zdrowy styl życia – moda czy konieczność?) przedstawiła m.in. czynniki determinujące zdrowie, wśród których decydującym (50%) był prowadzony przez daną osobę styl życia, (w tym m.in. racjonalne odżywianie się, eliminowanie używek, regularna aktywność fizyczna dostosowana do wieku, przestrzeganie zasad profilaktyki, eliminowanie stresu i wartościowe kontakty społeczne). Z zainteresowaniem wysłuchano też informacji zawartych w Dekalogu zdrowego stylu życia wg Z. Cendrowskiego i wykazu polecanych, szczególnie osobom starszym, form aktywności fizycznej. O Aktywności fizycznej jako czynniku spowalniającym procesy starzenia  mówiła  dr Ewę Polak. Na pewno w pamięci słuchaczy pozostały przypomniane słowa lekarza nadwornego Stefana Batorego - Wojciecha Oczki, który zalecał: Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.                  

W formułę przeworskiej akcji promującej zdrowy styl życia  idealnie wpisała się Anna Szajowska–Foryt (specjalista diagnostyk stanu odżywienia  organizmu)  ze swoim wykładem pt. Jedz i pij na zdrowie. Interesująco przedstawiła wiodące założenia współczesnej dietetyki, szczegółowo zalecając omawiając zasady zdrowego odżywiania się.  co powinno znaleźć się na naszych talerzach, a czego należy bezwzględnie unikać.  

Dużą wartość poznawczą miał  wykład prof. dr. hab. Stanisława Zaborniaka pt. Zdrojownictwo w Polsce do 1939 roku, który przedstawił  tradycje leczenia uzdrowiskowego i osoby, które wpłynęły na jego rozwój. W tym gronie wymienił m.in. Annę hr. Potocką (założycielkę uzdrowiska Rymanów), prof. Ludomiła Korczyńskiego,  Józefa Dietla,  Oskara Kolberga, Tytusa Chałubińskiego, dr. Mieczysława Orłowicza, Antoniego Matecznego, dr. Jozefa Aleksiewicza i wielu innych.  Ponadto omówił   działalność leczniczą i jej formy m.in. w Iwoniczu-Zdroju, Lwowie, Krynicy, Truskawcu oraz Szczawnicy.

              Projekt AKTYWNY PRZEWORSK 60+ to także teoretyczno-praktyczne (sobotnio-niedzielne) szkolenie z zakresu nordic walking. Przyniosło ono uczestnikom, (seniorom i młodzieży szkolnej) wiele korzyści, począwszy od  zapoznania się z rodzajami kijków, doborem odpowiedniego sprzętu, stroju, poprzez uzyskanie wiedzy dotyczącej konieczności przeprowadzania rozgrzewki, mierzenia tętna, naukę rozmaitych ćwiczeń, prawidłowej techniki (eliminowanie najbardziej typowych błędów), na ćwiczeniach oddechowych skończywszy.