Konferencja naukowa "4 th International Meeting of Young Food Technologists jointly with 3rd Honey Seminar"

W dniach 23-25 października br. Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej UR  w Iwoniczu odbyła
się międzynarodowa konferencja naukowa 4th International Meeting of Young Food Technologists jointly with 3rd Honey Seminar, zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności „FERMENT”. Patronat honorowy nad konferencją objął: Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Konferencję rozpoczęliśmy od wycieczki przemysłowej w OSM Jasienica Rosielna, w tym miejscu składam podziękowanie Panu Prezesowi Kazimierzowi Śnieżek za sponsoring naszych śniadań. Otwarcia konferencji dokonał mgr Maciej Kluz, opiekun SKN TŻ „FERMENT”, a wykład inauguracyjny podczas 3rd Honey Seminar wygłosiła dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan. W konferencji brali udział studenci i naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Uniwersytetu w Oradei (Rumunia). Podczas konferencji zaprezentowano prace badawcze oraz naukowe studentów (22), była to również okazja do wymiany doświadczeń, a także zawarcia nowych międzynarodowych znajomości. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób, które uczestniczyły w różnych panelach studenckich,  a także w specjalnych panelach: „Teachers for students”, gdzie naukowcy przedstawiali swoje osiągnięcia naukowe.

Podczas konferencji został przeprowadzony konkurs, na najlepszą prezentacje studencką:

I miejsce zdobyła: Alina Man, Rumunia

II miejsce zdobył: Krzysztof Kotula

III miejsce zdobył: Michał Sprysak

Przyznano również dwa wyróżnienia dla Patrycji Sowa i Bianci Serfezi, Rumunia.

„3rd Honey Seminar” otwarte zostało przez Panią Prezes Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan, następnie odbył się cykl wykładów prezentujący najnowsze badania naukowe w dziedzinie produkcji i oznaczeń parametrów fizyko – chemicznych miodów z różnych obszarów UE. Seminarium zakończyło się spotkaniem z podkarpackim pszczelarzem Panem Tadeuszem Rolnikiem.

Podczas konferencji świętowaliśmy również 7mą rocznicę powstania naszego SKNu, w tym miejscu składam serdeczne podziękowania Władzom naszego Uniwersytetu za wsparcie inicjatyw studenckich oraz Działowi Nauki w osobie pani Kierownik Grażyny Pawłowicz za wszelką pomoc i życzliwość dla studentów.

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji i składamy gratulacje nagrodzonym!