X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR PRAWA HANDLOWEGO „TENDENCJE REFORMATORSKIE W PRAWIE HANDLOWYM”, RZESZÓW 24-25 WRZEŚNIA 2015 R.

W dniach 24-25 września 2015 r. odbył w Rzeszowie X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego zatytułowany „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”.

Organizatorem Zjazdu był Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz działające przy Zakładzie Koło Naukowe.

Komitet Programowy Zjazdu tworzyli prof. zw. dr hab. Wojciech Jan Katner, prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka, prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański, , dr hab. Andrzej Herbet, Prof. KUL, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG oraz Kierownik Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego WPiA UR dr hab. Jan Olszewski, prof. UR.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą pracownicy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego WPIA UR, Koła Naukowego „Amicus Curiae’, ELSA Rzeszów oraz Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na Zjazd przybyli przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 200 osób z kraju i zagranicy. Przybyli uczestnicy reprezentowali nie tylko środowiska stricte akademickie albowiem szeroką reprezentację wśród przybyłych gości stanowili wybitni praktycy: sędziowie, adwokaci, radcy prawni oraz notariusze.

Zjazd był również przedmiotem zainteresowania środowisk „nieprawniczych". Nasza konferencja zyskała przychylność władz centralnych i samorządowych, a honorowy patronat nad nią objęli Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki,  Minister Sprawiedliwości RP, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Krosna, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także szereg innych osób reprezentujących instytucje publiczne i prywatne o zasięgu międzynarodowym, centralnym oraz lokalnym. Efektem czego było przybycie na Zjazd Wiceministra Wojciecha Węgrzyna z Ministerstwa Sprawiedliwości, Pani Katarzyny Skrzek z Ministerstwa Gospodarki, Pana Wojciecha Buczaka Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego wraz z Radnymi Województwa oraz przedstawicielami innych jednostek samorządowych, przedstawicieli Sądów Okręgowego i Rejonowego, oraz władz uczelni.

Zjazdowi patronowali i finansowo wpierali jego organizację: Izba Notarialna w Rzeszowie, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Uzdrowisko Rymanów S.A., Kancelaria „Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. p. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Partnerem Wydawniczym Zjazdu było Wydawnictwo C.H. Beck, które wydało Księgę Zjazdową „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką”.

W pierwszym dniu  Zjazdu obrady rozpoczęły się panelem głównym, który dokonywał ogólnego przeglądu  podstawowych tendencji reformatorskich w prawie handlowym. W tym kontekście naświetlona została tu ewolucja  ostatnich zmian w prawie handlowym  i ich ocena. Panel inaugurujący poprowadził prof. zw. dr hab. Wojciech Katner.

Następnie równolegle zostały przeprowadzone dwa panele szczegółowe; pierwszy pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Jerzego Poczobuta poświęcony był spółkom kapitałowym, drugi moderowany przez dr hab. Andrzeja Herbeta, Prof. KUL dotyczył zagadnień prawa handlowego w ujęciu prawa europejskiego i międzynarodowego. Oba panele obfitowały w bogactwo aspektów natury praktycznej, proponując wiele istotnych zmian w domenie prawa prywatnego.

Drugiego dnia Zjazdu, obrady rozpoczęły się w dwóch sekcjach tematycznych; pierwsza prowadzona przez dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, prof. UG koncentrowała się na problematyce handlowych spółek osobowych i prawa upadłościowego, natomiast drugi równoległy panel, realizowany w tym samym czasie, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby obejmował swoim zakresem kwestie dotyczące prawa umów a także inne tematy istotowo związane z problematyką prawa handlowego.

Obrady zakończył ponownie wspólny panel poprowadzony przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Szumańskiego, po którego zakończeniu nastąpiło podsumowanie i zamknięcie obrad całego Zjazdu.

Zamysłem organizatorów było, aby poruszana w trakcie obrad problematyka możliwie szeroko odzwierciedlała przedmiot aktualnych dociekań i badań przedstawicieli środowiska naukowego, a jednocześnie poruszała zagadnienia o istotnym znaczeniu praktycznym, z godnie z przyjętą formułą „między teorią a praktyką”.