ZP/UR/40/2020 Przebudowa i dostosowanie budynku C7 w Rzeszowie przy ul. Marszałkowskiej 24a dla potrzeb Instytutu Fizjoterapii

04.03.2020

.....Uwaga: Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2020 r. o godz. 12:00. Jednocześnie informujemy, że na mocy Zarządzenia Rektora nr 28/2020 z dnia 16.03.2020 r., otwarcie ofert odbędzie się bez udziału interesantów zewnętrznych (wykonawców)

zobacz więcej o: ZP/UR/40/2020 Przebudowa i dostosowanie budynku C7 w Rzeszowie przy ul. Marszałkowskiej 24a dla potrzeb Instytutu Fizjoterapii
WYŚWIETL: